Біопрепарат для інокуляції насіння кукурудзи МайкроСорч Плюс Кукурудза

У світовій індустрії землеробства зростає зацікавленість у використанні корисних мікроорганізмів як альтернативи хімічним пестицидам і синтетичним добривам. Відомо, що нанесення на насіння корисних мікроорганізмів є ефективним механізмом їх внесення у ґрунт, де вони надалі колонізують кореневу систему культурних рослин, покращуючи засвоєння ними поживних елементів і підвищуючи їх стійкість до збудників хвороб, які містяться у ґрунті, та шкідників.

Фосфор є одним з основних поживних макроелементів для рослини. Його достатня наявність у ґрунті в доступній для рослин формі – обов’язкова умова успішного виробництва сільгоспкультур. Однак ґрунтові запаси доступного для рослин фосфору знижуються на полях із двох основних причин. Перша – винесення цього елемента із ґрунту рослинами. Друга – після внесення фосфорних добрив у ґрунті швидко формуються сполуки, які рослини не здатні засвоювати: нерозчинні комплекси фосфору із катіонами Ca2+, Fe3+ (та іншими), а також органічні фосфоровмісні сполуки, що утворюються ґрунтовими мікроорганізмами. Перспективним підходом у вирішенні зазначеної проблеми є використання фосформобілізуючих бактерій, які здатні мобілізувати фосфор із ґрунту шляхом його мінералізації та розчинення і перетворити недоступні для рослин сполуки у форми, що є оптимальними для рослинного метаболізму.

Біологічні препарати, які застосовуються для обробки насіння бобових з метою підвищення азотфіксації, дуже добре відомі на українському ринку. Водночас технології обробки азотфіксуючими бактеріями насіння інших сільгоспкультур, які в розвинутих аграрних країнах набувають дедалі більшої популярності, для України можна вважати відносно новими.

МАЙКРОСОРЧ ПЛЮС КУКУРУДЗА

IFAGRI пропонує інноваційний біологічний препарат для обробки насіння кукурудзи – МайкроСорч Плюс Кукурудза. Препарат виробляється й успішно реалізується в США, країні, яка займає перше місце у світі з виробництва та експорту зерна кукурудзи. Відомо, що саме для Сполучених Штатів характерні впровадження найбільш передових технологій із вирощування кукурудзи та найвища конкуренція серед постачальників продуктів і технологій для вирощування цієї культури.

Біопрепарат МайкроСорч Плюс Кукурудза становить собою порошок для сухого внесення, який містить:

  • два види фосформобілізуючих бактерій роду Pseudomonas;
  • азотмобілізуючі бактерії виду Azospirillium brasilense;
  • суміш тальку із графітом у пропорції 80/20;
  • мікроелементи залізо (0,7%) і марганець (0,9%).

ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВІД TALC U.S.A.

Бактерії в біопрепаратах МайкроСорч демонструють більше ніж 99% виживання впродовж 2 років зберігання. У складі препаративної форми бактерії перебувають у стані анабіозу (спокою/сплячки), й ті самі чинники, які викликають проростання насіння, тобто вологість і температура, виводять бактерії з такого режиму. Завдяки цьому бактерії зберігають життєздатність 2 роки за відсутності необхідності у використанні екстендеру (корму для бактерій, щоб зберегти їх живими). Технологія «замороження-розмороження» забезпечує практично повне збереження живучості бактерій навіть після кількох циклів замороження та розмороження. Бактерії у складі препаратів МайкроСорч можуть витримувати температуру навколишнього середовища до +38 °С.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Препарат застосовується у сухому вигляді шляхом перемішування з насінням до повного його покриття. Перемішування може здійснюватися як у бункерах сівалки, безпосередньо перед посівом, так і завчасно. В такому разі насіння має бути висіяним впродовж 90 днів після обробки.

ПОКРАЩЕННЯ ТЕКУЧОСТІ НАСІННЯ ТА ЗМАЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СІВАЛКИ

Суміш тальку та графіту у пропорції 80/20 вбирає надлишкову вологість насіння, забезпечує текучість насіння в сівалці, змащування її механізмів та усуває статичну електрику. Покращання текучості та стабільності в подачі насіння механізмами сівалки забезпечує його більш рівномірне розподілення у полі завдяки попередженню злипання насінин у сівалці.

ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ

Як свідчать результати досліджень, проведених у США, препарат забезпечує до 25,8 % збільшення засвоєння азоту з ґрунтової атмосфери, а також вивільнення фосфору з фосфатів у ґрунті для засвоєння його рослинами кукурудзи. Польові випробування на полях американських фермерів продемонстрували, що використання препарату в середньому збільшує врожай на 369 кг з 1 га.